Skip survey header

Sondaj despre campania de comunicare #EUandME

Introduction

1. Acest sondaj face parte din monitorizarea și evaluarea unei campanii de comunicare la nivelul întregii UE. Puteți afla mai multe despre campanie citind fișa informativă aferentă.

Sunteți de acord ca datele dvs. să fie folosite în cadrul acestui studiu după cum este descris în fișa informativă pentru participare de mai jos?
*Această întrebare este necesară
FIȘĂ INFORMATIVĂ: SONDAJ PENTRU EVALUAREA CAMPANIEI DE INFORMARE ȘI COMUNICARE PUBLICĂ VIZÂND CETĂȚENII UE

1. Notă introductivă

Vă invităm să participați la acest sondaj aferent campaniei de informare și comunicare publică „UE și EUˮ. Înainte de a vă decide în privința participării, este important să înțelegeți de ce are loc acest sondaj și ce va implica participarea dvs. Vă rugăm să vă acordați timp pentru a citi cu atenție următoarele informații. Ne puteți contacta la EUandME-survey@icf.com dacă aveți neclarități sau dacă doriți mai multe informații.

2. Care este scopul sondajului?

Acest sondaj va contribui la procesul de monitorizare și evaluare a campaniei „UE și EUˮ. Răspunsurile dvs. la acest sondaj vor fi folosite exclusiv pentru a analiza evoluția campaniei în termeni de audiență și răspuns, precum și dacă au fost detectate schimbări în atitudine și conștientizare față de Uniunea Europeană pe parcursul perioadei campaniei.  

3. Este obligatoriu să participați?

Dvs. decideți dacă doriți sau nu să luați parte la acest sondaj.  Dacă doriți să participați, puteți păstra această fișă informativă și vă puteți retrage în orice moment, contactându-ne la EUandME-survey@icf.com, fără a oferi vreun motiv și fără ca aceasta să vă afecteze în vreun fel. Dacă decideți să vă retrageți, veți fi întrebat(ă) ce doriți să se întâmple cu datele pe care ni le-ați oferit până la momentul respectiv.

4. Cine organizează acest sondaj?

Acest sondaj este derulat de Kommitment, un consorțiu format de către Mostra SA, 17 Avenue Marnix, 1000 Bruxelles (Operator de date), în numele Unității de Comunicare Strategică din cadrul Direcției Generale Comunicare a Comisiei Europene (Controlor de date). Kommitment se supune unei clauze contractuale specifice privind orice operațiuni de procesare a datelor cu caracter personal în numele Comisiei, precum și obligațiilor de confidențialitate menționate în Regulamentul General privind Protecția Datelor, (UE) 2016/679.

Comisia Europeană se supune reglementărilor privind procesarea datelor cu caracter personal. Orice date cu caracter personal sunt procesate conform Regulamentului (CE)45/2001. Toate informațiile cu caracter personal procesate de către Direcția Generală Comunicare a Comisiei Europene sunt tratate corespunzător.

5. Ce date cu caracter personal colectăm și prin ce mijloace tehnice?

Întrebările sondajului conțin referiri la următoarele date cu caracter personal:
 • Vârstă
 • Sex
 • Reședință
 • Ocupația actuală
 • Nivelul de educație
 • Adresa de e-mail (cu acordul explicit al participanților la sondaj, în cazul în care se declară de acord să fie contactați în scopul unor demersuri de continuare într-o etapă ulterioară a campaniei).
 • Adresa IP (date stocate automat de sistemul de sondaj)
 • Geolocalizare (date stocate automat de sistemul de sondaj)
6. Declarație de confidențialitate privind protecția datelor:

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate în scopurile descrise în prezenta fișă informativă.
Temeiul legal în baza căruia sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal va fi exprimarea acordului dvs. Vă puteți exprima acordul legat de utilizarea datelor dvs. cu caracter personal în cadrul acestui sondaj prin selectarea opțiunii relevante în timpul sondajului sau prin completarea formularului de acord care v-a fost pus la dispoziție.


Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate în măsura necesară pentru acest sondaj.

7. Ce se va întâmpla cu datele dvs. cu caracter personal și cu rezultatele sondajului?

Operatorul de date, Controlorul de date sau persoanele împuternicite de acesta vor folosi datele cu caracter personal ca date contextuale pentru a înțelege mai bine profilurile respondenților ca grup și pentru a analiza răspunsurile într-un mod anonim și agregat. Operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal legate de gestionarea sondajului sunt necesare pentru funcționarea Comisiei Europene,  așa cum a fost împuternicită prin tratate, mai exact prin articolele 5 și 13 din TUE și prin articolele 244-250 din TFUE.

Operatorul de date şi entitatea împuternicită de operatorul de date:
 • nu vor stoca sau divulga adresa dvs. de email, adresa IP sau datele dvs. de geolocalizare altor părți.
 • nu vor trata datele dvs. individual, ci le vor analiza într-o formă agregată, în mod anonim, alături de celelalte contribuții. 
 • nu vor publica sau nu vor divulga datele dvs. oricărei terțe părți, cu excepția Direcției Generale Comunicare a Comisiei Europene.
8. Ce se va întâmpla cu rezultatele proiectului de cercetare?

Operatorul de date va genera un raport al rezultatelor pentru Direcția Generală Comunicare a Comisiei Europene, folosind numai date anonimizate sau agregate care vor fi transmise unității responsabile cu campania de comunicare din cadrul Direcției Generale Comunicarea Comisiei Europene.
Nu veți fi identificabil(ă) în niciun raport. Datele colectate pe parcursul proiectului ar putea fi folosite pentru activități de cercetare suplimentare sau ulterioare.

9. Ce tehnologie este folosită pentru efectuarea sondajului?

În scopul prezentului sondaj, operatorul de date va folosi SurveyGizmo (un serviciu al Widgix LLC). Această aplicație specializată pentru sondaje online este concepută pentru a fi conformă cu toate reglementările și actele legislative aplicabile ale UE în materie de protecție a datelor. Datele sondajului sunt stocate pe servere securizate în Germania.


10. Cine are acces la informațiile dvs. și cui sunt acestea divulgate?
Accesul la toate datele cu caracter personal și informațiile colectate în contextul sondajului este acordat numai prin nume de utilizator și parolă unui număr de trei persoane care se ocupă de sondaj, fără a aduce atingere unei posibile transmiteri către organismele însărcinate cu monitorizarea sau inspecția în conformitate cu legislația comunitară. Acești utilizatori sunt membri ai echipei de cercetare a operatorului de date.
Nu sunt transmise date către alte părți în afara destinatarilor menționați și a cadrului legal aplicabil. Nici Comisia Europeană, nici operatorul de date şi nici entitatea împuternicită de operatorul de date nu vor transmite datele cu caracter personal unor terțe părți în scopuri de marketing direct.

11. Cum vă protejăm datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal colectate și toate informațiile legate de consultarea menționată mai sus sunt stocate pe servere securizate și protejate ale SurveyGizmo localizate în Germania și pe un număr limitat de sisteme ale entității împuternicite de operatorul de date. Operatorul de date şi entitatea împuternicită de operatorul de date implementează măsurile tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a asigura un nivel de securitate și confidențialitate adecvat riscului. Toate informațiile pe care le colectăm despre dvs. în cursul sondajului vor fi strict confidențiale. Nu veți putea fi identificat(ă) în nici un raport sau publicație ulterioară. Confidențialitatea va fi respectată în conformitate cu cerințele legale și sub îndrumare profesională de specialitate. Confidențialitatea va fi respectată, cu excepția cazului în care există motive legale sau legitime obligatorii pentru încălcarea acesteia. Dacă situația se va prezenta astfel, vă vom informa cu privire la orice decizii care v-ar putea restrânge confidențialitatea.

12. Cum puteți verifica, modifica sau elimina informațiile dvs.?

În cazul în care doriți să verificați ce date cu caracter personal sunt stocate, să le modificați, să le corectați sau să le eliminați, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact de mai jos și specificând în mod explicit solicitarea dvs.

13. Pentru cât timp păstrăm datele dvs.?

Datele dvs. cu caracter personal vor rămâne în baza de date a entității împuternicite de operatorul de date până la analiza completă și exploatarea utilă a rezultatelor sondajului. Datele cu caracter personal vor fi șterse cel mai târziu după un an de la derularea ultimei acțiuni legate de campania de informare și comunicare publică.
Datele cu caracter personal și toate informațiile colectate în legătură cu sondajul vor fi șterse de către entitatea împuternicită de operatorul de date cel mai târziu după șase luni de la încheierea contractului.

14. Date de contact

În cazul în care doriți să verificați ce date cu caracter personal sunt stocate, să le modificați, să le corectați sau să le eliminați ori dacă aveți întrebări legate de informațiile prelucrate în contextul sondajului sau de drepturile dvs., vă rugăm să contactați echipa de asistență a Operatorului de date la: EUandME-survey@icf.com


15. Recurs

Dacă sunteți preocupat(ă) de modul în care sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să contactați mai întâi echipa sondajului „UE și EUˮ la EUandME-survey@icf.com. Dacă doriți să aflați mai multe despre această campanie sau dacă aveți întrebări ori nelămuriri cu privire la modul în care sunt prelucrate datele dvs., vă rugăm să contactați: COMM-EMPOWERS@ec.europa.eu.

Dacă sunteți în continuare nemulțumit(ă), vă puteți Agenției Europene de Supraveghere a Protecției Datelor (EDPS). Datele de contact și detaliile privind drepturile referitoare la datele cu caracter personal sunt disponibile pe site-ul EDPS, la adresa: https://edps.europa.eu.  

Vă rugăm să salvați o copie a acestei fișe informative pentru orice referire ulterioară.Vă mulțumim că ați citit această fișă informativă și că luați în considerare să participați la prezentul sondaj.